Jerichon

Er zal enkel vrede kunnen komen tussen Palestijnen en Israëliërs als  Jeruzalem een open en vrij toegankelijk gebied voor

beide volkeren wordt. De toegang tot de stad is nu beperkt voor de bewoners van de Westelijke Jordaanoever. Palestijnen

die geen inwoners van Oost-Jeruzalem zijn, moeten  toestemming  krijgen van de Israëlische militaire  autoriteiten om de

Afscheidingsmuur,  die hun leefgebied   van Jeruzalem afsluit,  te mogen passeren.     Een vrij toegankelijk Jeruzalem kan

alleen werkelijkheid worden,  als de wederzijdse  angst en achterdocht tussen Palestijnen en Israëliërs  is omgevormd tot

vertrouwen en begrip. Ongewone en onverwachte activiteiten zouden kunnen helpen om dit te kunnen laten gebeuren.

Met dat doel voor ogen heb ik de Jerichon ontwikkeld.

 

Sinds 2010 werk ik aan dit idee, in Jericho,  in samenwerking met de autoriteiten  en de inwoners  van Jericho en met steun

van vredewerkers uit Europa die deel nemen aan de jaarlijkse Jericho Healing Conference, een initiatief van de Nederlandse

schrijver Ton van der Kroon.   De Jerichon wordt enthousiast begroet door internationale sportfederaties, met name door de

langeafstandlopers uit Palestina en Israël.

         

 

De Jerichon is een langeafstandsloop van Jericho naar Jeruzalem. De afstand komt ongeveer overeen met een marathon en is

ook op deze loop geïnspireerd.  De Jerichon is niet enkel voor hardlopers bedoeld, maar ook voor minder getrainde  lopers die

in een rustig tempo de route willen afleggen. De Jerichon is een voortdurende klim van 300 meter onder zeespiegel in Jericho

tot 1200 meter hoogte bij het eindpunt in de Oude Stad van Jeruzalem.

De Jerichon voert de lopers door Wadi Qelt, één van de  mooiste natuurgebieden van de wereld,  een kleurrijke kloof omringd

door woestijnachtige rotsen met   overblijfselen van een aquaduct uit de tijd van Herodus.  Deze ook in de bijbel  beschreven

route voert langs het beroemde Saint Georges klooster onder de grot waar Jezus  veertig dagen in afzondering mediteerde en

vastte. De Jerichon is een uitdaging voor langeafstandlopers. Het traject is zwaar; het wordt een tocht van afzien, van lijden.

Daarom is de Jerichon uitermate geschikt voor iedereen,  die het lijden  van anderen op zijn schouders wil nemen teneinde in

Jeruzalem symbolisch daarvan te worden bevrijd; een tocht naar verlossing. 

 

           

  

Halverwege de Jerichon, op de plek waar de route de Afscheidingsmuur kruist, zal een vredeskamp worden opgebouwd. Tenten

en podia bieden dansers en muzikanten de mogelijkheid om de deelnemers aan te moedigen hun tocht naar Jeruzalem voort te

zetten.  Aan beide zijden van de Afscheidingsmuur  zullen kunstenaars en constructeurs beginnen met  de bouw van  een brug,

met behulp van palletmateriaal,onder toezicht van internationale vertegenwoordigers op het gebied van mensenrechten, sport,

kunst, en spiritualiteit.

                                                                                                                                                                                            

         

     

De bedoeling van de Jerichon isom een zodanige sfeer van begrip en vertrouwen in de publieke opinie van Palestina en Israël te

creëren dat de deelnemers wordt toegestaan,   ​​om deze Brug der Verzoening over te  steken,  als  een vrije toegangspoort naar

Jeruzalem. Dit zou alleen onder veilige omstandigheden mogelijk kunnen zijn; als grote hoeveelheden vredelievende bezoekers

aan beide zijden van de Afscheidingsmuur aanwezig zijn en de Jerichon door de internationale media nauwlettend wordt gevolgd.

                                                                                 

De Jerichon  wordt een tocht van verzoening en vergeving; van het loslaten van het lijden en van het tonen van begrip.  De finish

ligt in de  Oude Stad van Jeruzalem.  De Jerichon  past in een reeks van activiteiten, die kunstenaar Rob Schrama  organiseert en

voorbereidt in Jeruzalem. Al deze evenementen benadrukken Jeruzalem als een stad van verzoening en eenheid; een stad

voor iedereen, voor Moslims, Joden en Christenen, voor Palestijnen en Israëliërs.

Momenteel viert de stad Jericho in Palestina zijn  10.000 jarig  bestaan.   Het is daarom de bedoeling de Jerichon tot een jaarlijks

terugkerend evenement te maken, dat hopelijk nog wordt gehouden als Jericho zijn 20.000 jarig bestaan zal vieren.

De burgemeester van Jericho,  Hassan Saleh Hussein,  is enthousiast over de Jerichon,   evenals Palestijnse vredesorganisaties en

sportfederaties. 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME