LICHTPIRAMIDE BOVEN JERUZALEM

Boven de Oude Stad van Jeruzalem verschijnt een Lichtpiramide. Dit is de intentie van de Nederlandse actiekunstenaar Rob Schrama. Vanaf de hoekpunten rond de stadsmuur van Jeruzalem zullen 4 krachtige lasers hun fluorescerende groene stralen het universum in schieten. De stralen zullen elkaar kruizen op een hoogte van meer dan 800 meter boven de Oude Stad.

Van heinde en verre zullen de stralen zichtbaar zijn en toeschouwers aantrekken. Drie laserstralen van de lichtpiramide vertegenwoordigen de werelddreligies die Jeruzalem als hun heilige hoofdstad beschouwen. De vierde straal staat voor alle andere religies in de wereld die Jeruzalem als heilige plek op aarde erkennen. De lichtstralen zullen de Aarde met de Hemel verbinden, sterfelijkheid met eeuwigheid, de mensheid met de Almachtige.

De lasers vormen een piramide en creëren op deze wijze een gewijde ontmoetingslplek onder het kruispunt van de stralen. Precies onder de top van deze lichtsculptuur komen de Christelijke, Joodse, Islamitische en de Armeense wijk samen. Op de daken bevindt zich een pleinencomplex; de Rooftop Promenade. Deze dakpromenade zal gedurende de nacht toegankelijk zijn voor iedereen die zijn hart voor zijn medemens wil openen.

Door middel van gebed, meditatie, zang en muziek, ontstaat een sfeer van toenadering en begrip. Er komt positieve energie vrij, die troost en hoop geeft en de vrede laat groeien in de

harten van de mensen.

Aan de bewoners van de Oude Stad zal worden gevraagd om hun daken beschikbaar te stellen en om bezoekers uit te nodigen voor een gezamenlijk gebed en een kop thee onder de stralen van de Lichtpiramide.

Indien het Palestijnen en Isralëiërs lukt s' nachts met elkaar in saamhorigheid onder de Lichtpiramide te leven, moet dat overdag ook, kunnen. Militaire aanwezigheid wordt dan overbodig. De Oude Stad als geheel is een heiligdom, een Tempel van God. In Zijn stad dient vrede te heersen en dat wordt alleen bereikt door de angel uit het conflict te halen: de heerschappij over Oud Jeruzalem. Geef de stad vrij aan God en erken er geen andere autoriteit dan die van de Almachtige. Dit opent de weg naar een onverdeeld Jeruzalem als hoofdstad van een onverdeeld Heilig Land voor zowel een Joods als een Palestijns volk.

Rob Schrama heeft na jarenlang onderhandelen met de gemeente Jeruzalem het nog niet voor elkaar gekregen dat er een lichtpiramide boven de Oude Stad van Jeruzalem zal gaan verschijnen. Rob Schrama richt zijn onderhandelingen momenteel op de datum van 21 september 2017, op de Internationale Dag van de Vrede.

Rob Schrama wil een keten van Lichtpiramiden rond het Midden-Oosten, in steden over de hele wereld, creëren als lichtend voorbeeld voor de inwoners van Jeruzalem om in vrede met elkaar te gaan leven. Elke stad kan een Lichtpiramide adopteren, als de ultieme plek om alle religies en culturen van de stad samen te brengen teneinde de verbondenheid tussen de mensen tot uitdrukking te brengen.

Als de inwoners van steden over de hele wereld laten zien dat zij in vrede leven met elkaar, dan zal dit wellicht de inwoners van Jeruzalem beïnvloeden om ook in harmonie met elkaar leven. Door het voorbeeld van andere steden te volgen, kan Jeruzalem zich ontwikkelen tot een Stad van de Vrede. Rob Schrama heeft inmiddels meerdere steden benaderd om aan zijn plan deel te nemen.

De kunstenaar hoopt in zoveel mogelijk steden over de hele wereld Lichtpiramiden op te zetten. Hij wordt daarbij gesponsord door Coherent laserindustrie, die voor elke participerende stad, alsmede voor Jeruzalem, een laserset ter beschikking stelt.

Meer informatie:

www.pyramidoflight.org

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME