In dit archief zijn de projecten te zien die Rob Schrama in de loop der tijd heeft uitgevoerd. Voor een volledig overzicht en uitvoerige beschrijving van deze evenementen,

is de ruimte op deze website te beperkt.
In de nabije toekomst zal de website robschrama.com worden losgekoppeld van robschrama.nl en worden gevuld met de meer internationaal gerichte projecten en met actuele evenementen die daaruit voortkomen 

Sigaristen

De actiegroep “Sigaristen' brengen de  woelige '60 jaren terug  in het Amsterdam van nu. Zij zijn de bewakers van de kunst en cultuur  en laten zich niet uitrangeren door bezuinigingen en groteske plannen van bestuurders en projectontwikkelaars. De kunstenaars zijn altijd de sigaar. Daarom treden zij op tegen alle maatregelen die de positie van de kunstenaars ondermijnen. Zij grijpen in en geven de veroorzakers daarvan een sigaar uit eigen doos en roken hen uit! Het is de hoogste tijd om Amsterdam te zuiveren van alle ongemakken die het dagelijks leven zuur en ondragelijk maken.


  Jerusalem Hug

  Vanaf 2007 t/m 2015 organiseert Rob Schrama samen met een groep van vredesactivisten  uit Jeruzalem elkn jaar de Jerusalem Hug. Bewoners van Jeruzalem -zowel Israëliërs als Palestijnen- alsmede  bezoekers uit de gehele wereld delen hun  wens naar vrede en hun liefde voor Jeruzalem. Zij lopen hand in hand rondom de stadsmuren van de Oude Stad, begeleid door drummers en andere muzikanten.  Waar in de jaren '60 Robert Jasper Grootveld met de Provo’s ‘Uche Uche’ roepend rondom Het Lieverdje liep, zo loop ik knuffelend met vele honderden Palestijnen en Israëliërs samen rondom de stadsmuren van Jeruzalem teneinde ook daar de ‘Verbeelding aan de Macht’ te helpen brengen.


  Lichtpiramide

  De Lichtpiramide is een eigentijdse demonstratie voor vrede, die in elke stad kan worden gerealiseerd. Een centraal gelegen open plek vormt de locatie. 4 lasers schieten hun groen fluorescerende licht het universum in en vormen zo een piramide; een geweide plek, waaronder mensen samen kunnen komen om een positieve uiting te geven aan vrede en hun liefde en begrip voor de mensheid met elkaar te delen.  Dit als voorbeeld voor alle gebieden op aarde waar mensen elkaar bestrijden. In 2006 realiseerde Rob Schrama een Lichtpiramide boven NEMO in Amsterdam.

  Happening op het Water

  Ter gelegenheid van de 80 jarige geboortedag van de       in 2009 overleden  Robert  Jasper Grootveld

  organiseren Arno Baan en Rob Schrama in 2012

  een hommage aan deze kunstenaar,

  met een tentoonstelling over zijn werk in de Oosterkerk

  en met een Happening op het Water, 

  Hierbij maakt het publiek per vlot een  vaartocht  door Amsterdam, om op dive.rse locaties 

  op het water en op de wal  met elkaar

  een Happening te  beleven,

  Eurowood

  Het Markermeer krijgt een nieuwe bestemming: Eurowood.De vorm van Europa past er precies in.

  Er ontstaat een Europa-in-het-klein, waar de verscheidenheid van de Europese natuur in is terug te vinden. Eurowood wordt een superterp met bergjes en dalen. Europeanen kunnen het nieuwe land adopteren en het landschap accentueren met het beste, dat hun eigen cultuur te bieden heeft. 

  Met Eurowood wordt de Europese gedachte een concreet nastreefbaar ideaal dat de fantasie prikkelt en motiveert tot daden. Samen met Ben Waalwijk, ontwikkelt Rob Schrama sinds 1997 plannen voor het realiseren van dit nieuwe land in het Markermeer, Door middel van performances, lezingen en met meditatie als actiemiddel, weten beide kunstenaars hun plannen voortdurend in de belangstelling van de media te brengen en een groeiend aantal medestanders te verwerven.

  Eutopia

  In de  zomer van 1995 staat de stad Potsdam,

  vlakbij Berlijn, model voor een Europese utopie: kunstenaars en burgers streven naar realisatie, precies 50 jaar nadat de geallieerde wereldleiders er hun ontmoeting hadden.

  Met meer dan 150 uitgenodigde kunstenaars wordt Eutopia het belangrijkste kunstevenement in de deelstaat Brandenburg.

  Ondersteund door subsidies en sponsors uit verschillende landen verandert Potsdam in een proeftuin voor de toekomst.

  Sinds 1993 ontwikkelt Rob Schrama zijn plannen om van deze voormalige Oost-Duitse stad een cultureel centrum van Europa te maken. Daarvoor werkt hij nauw samen met overheden en burgers. Ook nodigt  hij kunstenaars uit de hele wereld uit, om  Potsdam samen met de inwoners te veranderen in een “Gesamtkunstwerk ”.

  Stichting Kunstkonfrontatie

  De Stichting Kunstkonfrontatie

  -roepnaam KuKo-

  zoekt nieuwe terreinen en mogelijkheden voor een kritisch gebruik van de beeldende taal. Kenmerken uit de kunst, zoals het ter discussie stellen van vastgeroeste regels en normen en het vinden van alternatieven voor bestaande situaties, kunnen door iedereen en overal worden toegepast.

  De Stichting geeft doelbewust steun aan veranderingsprocessen in de samenleving en stimuleert mensen om met behulp van eigen gekozen uitdrukkingsmogelijkheden een gemeenschappelijke wens of behoefte in de maatschappelijke werkelijkheid te concretiseren.

  De stuwende krachten in Stichting Kunstkonfrontatie zijn Netty Gelijsteen en Rob Schrama. Sinds de oprichting, eind jaren '70 van de vorige eeuw, zijn vele kleurrijke en doeltreffende activiteiten uitgevoerd.

  Grote en kleinere projecten zijn in de loop der jaren uitgevoerd; ook in het buitenland, waar veelal in elk land een nieuwe organisatievorm moest worden opgericht om de noodzakelijke middelen uit dat land -en van elders- bijeen te krijgen. Op deze website krijgt u een overzicht van deze activiteiten, die echter niet volledig is.

  Ook alle komende evenementen die Rob Schrama organiseert,

  zullen vanuit de Stichting Kunstkonfrontatie worden georganiseerd.